Storingen

Voor onderhoud of 24 uur service van uw ketel kunt u ons altijd bellen

CV Ketel Onderhoud

* 1 keer per jaar onderhoud aan uw gastoestel. Hiervoor ontvangt u een schrijven van ons , eens per jaar.

Wat u zelf eerst kunt doen om een storing aan uw cv ketel te verhelpen

* Controleer de waterdruk. Zit er voldoende water in de installatie? Zo niet dan bijvullen tussen de 1 en 2 bar.
* Heeft u spanning op het stopcontact van de cv ketel?
* Is u toestel voorzien van een reset knop? Zo ja deze indrukken en wachten tot de ketel zijn opstart
   programma heeft afgerond. Dit kan soms 10 minuten duren.
* Is uw cv ketel voorzien van een display en geeft deze een storingscode weer? Code noteren en de reset
   toets indrukken.
* Staat de kamer thermostaat hoog genoeg?
* Is de installatie goed ontlucht? Staan er voldoende radiator kranen open.